K'do verhuist op 1 september
naar... Jos Smolderenstraat 45, 2000 Antwerpen

01.

Wat is K’do?

Scholengroep GO! Antwerpen startte vanaf 1 september 2011 met een nieuwe basisschool waar muzische vorming voorop staat. Er is een sterke kruisbestuiving tussen de academie voor deeltijds kunstonderwijs en de nieuwe basisschool. Tijdens de schooluren ontdekken de kinderen verschillende kunstzinnige talen zoals muziek, woord en dans.

02.

Voor wie?

Dit is een school voor iedereen. Muzische vorming en kunsteducatie geven alle kinderen de mogelijkheid om zichzelf uit te drukken. Op school gaan we speels om met audiovisuele taal, beeldtaal, klanktaal, lichaamstaal en woordtaal.

Onze basisschool bestaat uit het kleuter- en lager onderwijs.

03.

Inspirerende omgeving.

Onze school is momenteel gevestigd in het oude universiteitsgebouw in de Schildersstraat op het kunstzinnige Zuid. Vanaf september 2021 verhuizen we naar de site Nieuw Zuid. Onze school ligt op wandelafstand van verschillende musea, theaters en concertgebouwen.

04.

Kunst doet ontdekken.

In onze school staat het muzische leren en de muzische vorming voorop. Muzische vorming verwijst naar de oude Grieken waar Apollo, de god van de Rede, werd bijgestaan door de Muzen, de godinnen van kunsten en wetenschap. Muze en rede samen hielpen de mens tot een harmonische ontwikkeling van verstand en gevoel.

05.

Ervaringsgericht.

Het is niet de bedoeling om van K’do een methodeschool of erkend ervaringsgericht onderwijs te maken, maar wel om een brug te slaan tussen het klassieke onderwijs langs de ene kant en het methodeonderwijs aan de andere kant. Zo kunnen we ‘the best of both worlds’ samen brengen. Kinderen leren door te doen, te ervaren, te observeren, …

06.

Eindtermen.

Het departement onderwijs geeft aan dat kleuters en leerlingen bij hun overgang naar de lagere school of naar het secundair onderwijs de ontwikkelingsdoelen en eindtermen moeten behalen. Dit zijn vooraf bepaalde doelstellingen van de vaardigheden, kennis en attitudes die de leerlingen moeten verwerven en beheersen.

07.

Na de lessen.

Door de samenwerking met de Ma’go kunnen wij onze leerlingen van de lagere school extra muzische lessen aanbieden aansluitend aan de schooltijd. Voor de kinderen van de eerste graad is er één uurtje muziek en één uurtje dans per week, vanaf de tweede graad kunnen de kinderen ook voor woordlessen kiezen.
Deze lessen vallen buiten de gewone schooltijd, zijn niet verplicht en gaan door in de gebouwen van de lagere school.

08.

Diversiteit/genderneutraliteit.

Stereotypen over jongens en meisjes bepalen veel: van de hoek waarin kinderen spelen in de kleuterklas, tot hun studiekeuze in het secundair. Vanaf 3 jaar weten kinderen al welk gedrag van hen wordt verwacht. En of ze nu conformeren of rebelleren, ze hebben allemaal baat bij genderbewust onderwijs. In onze school maken we komaf met stereotypen en houden we rekening met álle vormen van diversiteit:

 

Genderneutrale toiletten

In onze school hebben wij geen toiletten voor jongens of meisjes. Elk toilet heeft een logo van genderneutraliteit. Je kiest dus waar je naar het toilet gaat.

 

Wij vieren ouderdag!

De traditionele moeder- en vaderdag schaften we een aantal jaren geleden af. Wij vieren ‘de dag van de ouder’ in oktober. Waarom? Het is in deze tijd niet meer zo dat elk kind een moeder en een vader heeft. Wij willen openstaan voor kinderen uit verschillende soorten gezinnen.

 

Genderneutrale aanpak in de klas

Op dagdagelijkse basis hanteren wij een genderneutrale aanpak in onze lessen en in relatie met onze kinderen. We willen elk kind optimale ontplooiingskansen bieden en ze met een open geest naar de wereld laten kijken.

 

Diversiteit in onze bib

Bij het aankopen van boeken in onze schoolbibliotheek proberen wij rekening te houden met diversiteit.

 

Genderneutraal speelgoed

Niet enkel jongens spelen met autootjes, niet alleen meisjes spelen met poppen.  Wij zorgen dat een meisje ook eens met een fleurig autootje kan spelen en dat er stoere poppen zijn voor jongens.

 

Wil je meer weten? Lees dan zeker het artikel van Klasse.

ONZE KLASSEN

Kleuterschool

K0 – Instapklasje

Melodische muisjes

In ons klasje leren we door te doen: experimenteren, exploreren, ondernemen, … en dit op een muzisch creatieve manier. We proberen de talenten van elk kind te ontwikkelen. Ons uitgangspunt: de interesses en de belevingen van de kinderen en dit in een sfeer waar iedereen zich goed voelt.

K1 – Eerste kleuterklas

Zwierende Zebra's

Het welbevinden en de betrokkenheid van de kinderen en de juf is heel belangrijk in ons klasje ! We zoeken, zijn vindingrijk, proberen, evalueren, proberen iets anders, …. Dit doen we zoveel mogelijk op een muzische en creatieve manier te bereiken.

K2 – Tweede kleuterklas

Bebop Bijtjes

Waarom Bebop Bijtjes? In bebopjazz wordt een thema gespeeld, waarna alle muzikanten individueel met het thematisch materiaal ‘aan de slag te gaan’, iets dat alleen tot leven komt bij een dynamische samenwerking met de andere muzikanten. “Bebop” beschrijft het exploreren en “bijtje” staat symbool voor sociale vaardigheden. Met deze twee pijlers als basis bouwen we het hele jaar aan de kennis en de kijk op de wereld van de kinderen. De onderwerpen waar ze over willen leren worden in overleg gekozen, met een democratische stemming als spannend hoogtepunt. (En Bebop Bijtjes is gewoon een leuke alliteratie, toch?)

K3 – Derde kleuterklas

Drama draken

Met een koffer vol plezier gaan we samen op reis: we stappen door onzichtbare deuren, laten een handpop tot leven komen of we veranderen in een heks of een piraat. Papaatje piraatje, onze klaspop, leidt alles in goede banen. Hij houdt enorm van letters. Wist je dat je met letters kan toveren? Je kan er zelfs gedichten mee maken, zoals aan onze versjesmuur. We spelen, lachen en huilen met een versje en nemen het zo voor altijd met ons mee. Ons kindje van de dag doet die dag niet alleen alle taakjes, hij of zij mag ook het versjesvestje aandoen. Een leuk vestje waar je het zelfgekozen versje in rond kan dragen. Zo gaat poëzie verder dan enkel binnen de muren van de klas. Word jij vandaag het kindje van de dag?

Lagere school

15978104_1325533830846705_8486579445782973253_n

L1 – Eerste leerjaar

Gierende gitaren

Als kind kan iedereen zingen, tekenen, dansen, acteren enz …
Spijtig genoeg leren we dit af en proberen we op latere leeftijd sommige dingen terug te leren die we als kind vanzelfsprekend vonden. In het eerste leerjaar proberen we de kinderen te inspireren en te stimuleren om te experimenteren.

L2 – Tweede leerjaar

Pientere piano's

Het tweede leerjaar, wat vinden we daar? Een tafel, een som, een bank… en klaar? Nee hoor, je moet eens kijken en goed luisteren, naar de muzieknoten die fluisteren. We experimenteren en bestuderen alles op het ritme van de melodie, want zo leren we het op 1-2-3.

L3 – Derde leerjaar

Meesterlijke Muziekdozen
We doen, we onderzoeken en werken met plezier in onze boeken.
Bij de meesterlijke muziekdozen ontdekken we elke dag onszelf en elkaar.

L4 – Vierde leerjaar

Dansende djembes

Welkom in het vierde leerjaar! Samen de wereld verder ontdekken is bij ons een dagelijkse bezigheid. Kom je mee verwonderen tijdens één van onze leuke kringmomenten. Werk volgens je eigen planning tijdens onze doe-tijd, of laat je volledig gaan bij het projectwerk. Heb je een talent? Wij maken écht tijd zodat jij ons ermee kan overdonderen.

L5 – Vijfde leerjaar

Dolle draailieren

Bienvenue dans la cinquième classe! Versta je dit nog niet – en neen, Google Translate telt niet mee 😉 – geen paniek, samen leren we het wel! Welke verborgen talenten heb jij? Samen vormen we een superklas waar jij en ik onze creatieve eieren kwijt kunnen. Wie weet ontdekken we wel eens een gouden ei…?!

L6 – Zesde leerjaar

Zinderende zangers

In het zesde leerjaar, leren we zelfstandige werken en plannen! Uiteraard blijven we creatief dingen ontdekken want op het einde van het jaar, zullen we onze eerst echt examenperiode meemaken. Spannend!

Einstein

Het K’do team

Kleuterschool

team image
K0 - Instapklas
mireille.dommisse@kdo-go.be
team image
K1 - Tweede kleuterklas
emma.roelandt@kdo-go.be
team image
Cheyenne Dalvinck
K2 - Tweede kleuterklas
cheyenne.dalvinck@kdo-go.be
team image
Ann Geens
K3 - Derde kleuterklas
ann.geens@kdo-go.be
team image
Kinderverzorging
roxane.kalishoek@kdo-go.be
team image
Zwangerschapsverlof
floortje.debacker@kdo-go.be
team image
Lichamelijke opvoeding

Lagere school

team image
L1 - Eerste leerjaar
bas.fischer@kdo-go.be
team image
L2 - Tweede leerjaar
goedele.meeus@kdo-go.be
team image
L3 - Derde leerjaar
katrijn.gillis@kdo-go.be
team image
L4 - Vierde leerjaar
amber.staal@kdo-go.be
team image
Yana Hanssens
L4 - Vierde leerjaar
yana.hanssens@kdo-go.be
team image
L5 - Vijfde leerjaar
caroline.janssens@kdo-go.be
team image
L6 - Zesde leerjaar
steven.hendrickx@kdo-go.be
team image
Lichamelijke opvoeding

Zorg & CLB

team image
Els Celis
Zorgcoördinator kleuterschool
els.celis@kdo-go.be
team image
Zorgcoördinator lager onderwijs
zorg@kdo-go.be
team image
Zorgleerkracht
rea.derybel@kdo-go.be
team image
Zorgleerkracht - AN-leerkracht
kristin.vanderweken@kdo-go.be
team image
Zorgleerkracht
dominique.vilain@kdo-go.be
team image
Zorgleerkracht
olivier.dejonghe@kdo-go.be
team image
Lynn Maerten
CLB
lynnmaerten@clb-antwerpen.be

Directie en administratief medewerker

directie@kdo-go.be
team image
Administratief medewerker
secretariaat@kdo-go.be
team image
Administratief medewerker
ellen.secretariaat@kdo-go.be

Voor- en nabewaking

team image
Voor- en naschoolse opvang
team image
Naschoolse opvang
team image
Linda Van Buggenhout
Voor- en naschoolse opvang
team image
Voor- en naschoolse opvang

Levensbeschouwelijke vakken

team image
Islamitische godsdienst
team image
Sonette Hannie
Protestantse godsdienst
team image
Myriam Riegelhaupt
Israelitische godsdienst
team image
Martine Nijs
Rooms-katholieke godsdienst
team image
Rooms-katholieke godsdienst

Onderhoudspersoneel & gebouwbeheerders

team image
Tamara Sahili
Poetsvrouw
team image
Saïda El Azzati
Poetsvrouw
team image
Jan Van Geel
Gebouwbeheerder
team image
Gebouwbeheerder
team image
Mariama Faty
Poetsvrouw

Schoolraad

De schoolraad is een adviesorgaan voor de school en bestaat uit ouders, personeelsleden en mensen uit het sociaal, economische en culturele milieu. De inzet en inbreng van deze mensen is zeer groot. Zij zorgen mee voor het goed draaien van de school als organisatie. Om de vier jaar wordt er een schoolraad verkozen in elke school. Ook wij hebben vanaf april 2013 een schoolraad. Samen trachten ze zaken te bespreken die ervoor zorgen dat onze school zoveel mogelijk kan groeien. De directie zetelt niet in de schoolraad maar wordt wel uitgenodigd op de vergaderingen.

Advies aan de directeur inzake:

 • de algemene organisatie van de school
 • de werving van leerlingen
 • de organisatie van extra muros activiteiten
 • het schoolbudget
 • het schoolwerkplan

Advies aan de raad van bestuur en de algemeen directeur inzake:

 • de toewijzing van het mandaat van de directeur
 • de programmatie van het studieaanbod
 • de schoolinfrastructuur
 • de organisatie van het leerlingenvervoer

Overleg met de directeur inzake:

 • het vastleggen van de criteria voor de aanwending van het lestijdenpakket
 • de organisatie van de niet lesgebonden opdrachten
 • welzijn en veiligheid op school
 • het schoolreglement

Ideeën, vragen,…

team image
Maya Berg
Ouder van Theo (K3) en Oscar (L2)
Voorzitter schoolraad
team image
Eugenia Cuyt
Ouder van Amélie (K3)
Ondervoorzitter schoolraad
team image
Lisa Loeper
Ouder van Clara (K0) en Sofie (K0)
Lid schoolraad
team image
Gaelle Van Hout
Ouder van Jules (K2) en Charlie (K2)
Lid schoolraad
team image
Stefanie Schelkens
Ouder van Odette (K0) en Fons (K2)
Lid schoolraad
team image
Jelle Vander Mynsbrugge
Ouder van Andreas (K2)
Lid schoolraad
team image
Nele Ebraert
Ouder van Seb (K3)
Lid schoolraad
team image
Ellen De Ridder
Ouder van Jaxx (K3) en Felix (L2)
Lid schoolraad
team image
Charlotte Bonnaerens
Zorgcoördinator
Lid schoolraad
team image
Bas Fischer
Leerkracht L1
Lid schoolraad
team image
Dominique Vilain
Zorgleerkracht
Lid schoolraad
team image
Tine Embrechts
Directeur K'do
Aanwezig op schoolraad

Oudervereniging K’ompanie

Onze school heeft een oudervereniging: K’ompanie! Waarom? Omdat we het beste willen voor onze kinderen. Omdat we K’do willen helpen om optimaal te groeien. En omdat we de pedagogische activiteiten en ideeën van de school willen ondersteunen. Op 21 maart 2013 werd K’ompanie v.z.w. boven de doopvont gehouden. K’ompanie is een gezellige bende ouders die zich graag inzetten om het schoolteam bij te staan op een organisatorische en financiële manier. De oudervereniging wil activiteiten organiseren om het contact
tussen de ouders te verbeteren. Schoolse evenementen worden door K’ompanie gepimpt tot happenings die je niet wilt missen. De oudervereniging is ook een extra communicatiekanaal van de ouders naar de directie van K’do toe. Ze kan problemen, bezorgdheden en vragen van ouders aankaarten en op deze manier bijdragen tot het welzijn van onze kinderen.

Wil je meehelpen? Wij zoeken nog helpende handen. Stuur ons dan een mail kompanie@kdo-go.be 

K’do verhuist

Schoolgebouw update

Vrijdag 18 juni 2021 stortte een stelling en een deel van het toekomstig schoolgebouw stedelijke basisschool Zuidzin en GO! Muzische basisschool K’do in. De schade is groot. In de eerste plaats leven we heel erg mee met de slachtoffers en hun familie. Daarnaast begrijpen we dat dit incident ook op onze leerlingen en hun ouders een enorme impact heeft. De nodige aandacht zal naar het verwerkingsproces van de leerlingen gaan.

 

We moeten het onderzoek naar de oorzaak afwachten. In tussentijd gaan we samen met Stad Antwerpen kijken waar we op 1 september onze leerlingen kunnen welkom heten.

 

We begrijpen dat jullie met vragen zitten. Momenteel beschikken we echter niet over meer informatie. Je kan uiteraard wel altijd bij ons terecht met je bezorgdheden.

 

We zorgen voor een zo’n goed mogelijke start in september.

Algemeen

Wat jij zeker moet weten over de nieuwe school

Het gebouw zal onderdak bieden aan 2 scholen: een nieuwe school van het Stedelijk Onderwijs en wij, een school van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.

De 2 onderwijsnetten zullen dus nauw samenwerken, toch elk vanuit hun eigen visie. Hoe de samenwerking in de praktijk zal verlopen, werken we uit in verschillende werkgroepen. Zowel K’do, het Stedelijk Onderwijs als Sporting A zijn daarin vertegenwoordigd.

Blijft K’do hetzelfde? 

Ja.

K’do behoudt zijn muzisch-creatief profiel. Alleen de traditionele klasindeling (klas naast klas) verdwijnt. We zullen werken met grote open ruimte en studio’s waar kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar kunnen zitten. Zo is er in de nieuwe school meer ruimte en meer mogelijkheid om onze visie op zelfsturend en zelfstandig werken (showtime, doe-tijd, …) verder te ontplooien.

Alle leerkrachten en medewerkers van K’do verhuizen mee. Zij zijn de ziel van K’do en zullen alles op alles zetten om de onderwijskwaliteit te garanderen.

Maar ook neen.

Omdat wij enorm kunnen besparen op vlak van energie zal K’do meer financiële middelen hebben dan nu. Die middelen zullen we inzetten om ons innovatief onderwijsproject verder uit te bouwen. Bv. laptops, smartboards, …

Waar wij nu al naar uitkijken

 • modern, duurzaam & ecologisch schoolgebouw
 • betere akoestiek in de klassen
 • meer ruimte om zelfstandig te leren én samen te werken
 • eigen speelplaatsen: een groene ruimte én een speelplein op het dak
 • aparte fietsenstalling voor 200 fietsen
 • moderne sportinfrastructuur
 • veiligere schoolomgeving
 • aparte slaapklas voor de allerkleinsten

Infrastructuur en samenwerking

In dit filmpje staat de infrastructuur van het nieuwe schoolgebouw centraal. Het gebouw is nog in opbouw, maar er valt al heel wat over te vertellen.

 

Je komt verder o.a. nog te weten:

– wat het nieuwe adres is

– hoe het gebouw er momenteel uitziet

– hoe het er zal uitzien als het klaar is door een virtuele rondleiding

– met welke partners we gaan samenwerken

– …

Waar komt het nieuwe gebouw? 

Het nieuwe gebouw, KUUB genaamd, staat op de hoek van Jos Smolderenstaat en Jan Van Hoenackerstraat, in de nieuwe en groene wijk Nieuw-Zuid. Die bevindt zich op 1,2 km van de Schildersstraat.

De wijk is nog volop in ontwikkeling, maar er zijn nu al een aantal (sociale) woningen, winkels, horeca-zaken, … De nieuwe wijk belooft even kunstvriendelijk te worden als het ‘Oude-Zuid’. Dit zie je nu al aan de vele galerijen die hier reeds openden. Bovendien zal de hele wijk ecologisch en duurzaam zijn. Er wordt gewerkt met zonnepanelen en warmtepompen.

Neem ook eens een kijkje op:

https://www.agvespa.be/projecten/dubbele-basisschool-en-sporthal-nieuw-zuid

Wat weten we al over de nieuwbouw? 

 • Het gebouw wordt 4 verdiepingen hoog. De bovenste verdieping wordt ingericht als sporthal. Sporting A is de eigenaar. Wij mogen wel gebruik maken van deze sportinfrastructuur.
 • Op het dak komen zonnepanelen die de school, maar ook de rest van de wijk zullen voorzien van groene energie. Bovendien krijgt de hele wijk warmtepompen. Het wordt dus een energiezuinige school.
 • Om plaats te besparen, zullen de trappen zich aan de buitenkant van het gebouw bevinden. Dit heeft een uniek effect op de architectuur.
 • Omdat de buitenruimte rondom de school eerder beperkt is, is er ook een (veilige) speelplaats voorzien op het dak van het gelijkvloers.
 • Vlakbij de school ligt een mooie grote openbare speeltuin. Uiteraard zullen wij daar gebruik van maken.

Pedagogische werking

In dit filmpje gaan we terug de klas in, terug achter de schoolbanken dus! ‘t Is te zeggen, ‘achter de schoolbanken’ ga je onze leerlingen niet vaak terugvinden. Wij doen het net iets anders. In K’do werken de kinderen samen in studio’s. 

Je komt te weten: 

– wat het voordeel is van studiowerking

– hoe een studio wordt ingedeeld

– welke kinderen er samen gaan werken

– hoe een dagplanning eruit ziet

 

Na dit filmpje bekeken te hebben, begrijp je helemaal hoe het komt dat middelbare scholen ons vertellen dat onze oud-leerlingen zo goed zijn in structureel zelfstandig werken en plannen. 

K’DO KIEST VOOR INNOVATIEF EN DUURZAAM ONDERWIJS 

Even kort schetsen:

Volgend schooljaar verhuist K’do naar een gloednieuw schoolgebouw in de Jos Smolderenstraat, 45 op het Nieuwe Zuid.

In dit gebouw zullen we samen school maken met ‘Zuidzin’, een nieuw opgerichte school van Het Stedelijk Onderwijs. 

2 scholen in 1 gebouw. Een uniek concept!

‘KUUB’, zo zal het schoolgebouw heten, is ontworpen volgens het droombeeld van Rosan Bosch.  Zij is een Nederlands- Deense kunstenaar- ontwerper die door haar creatie van vernieuwende schoolgebouwen de passie voor ‘leren’ opwekt en kinderen motiveert om naar school te komen.

Hoe kan een gebouw kinderen motiveren om graag naar school te komen?

Door afstand te nemen van het hokjessysteem waarbij alle kinderen in aparte klasjes,  op een rijtje moeten luisteren naar de leerkracht vooraan in de klas, is het gebouw ingericht naar de noden van hedendaagse inzichten in leren en onderwijzen.

Zo zullen de klassieke klaslokalen plaats maken voor unieke leeromgevingen, ‘Studio’s’ genaamd.

In K’do creëren we 3 studio’s. 

Zo zal de eerste, tweede en derde kleuterklas een studio vormen.  

Het eerste, tweede en derde leerjaar sluit een samenwerkingsverbond.

Ook het vierde, vijfde en zesde leerjaar wordt omgebouwd tot een gedifferentieerde leeromgeving. Daarnaast zijn er nog andere ruimtes die in elkaar overgaan en elk het leren op hun eigen manier dienen.

Waarom kiest K’do voor deze studiowerking? 

21st century skills

 Vroeger zag de wereld er helemaal anders uit. België was een productieland en het was belangrijk om gehoorzame en volgzame burgers te creëren. We gingen tenslotte allemaal voor een baas werken en mochten niet te veel zelf nadenken en ons vragen stellen. Het onderwijs werd daar toen op afgestemd. 

Ondertussen veranderde de wereld drastisch en de productie van goederen verhuisde meer en meer naar lage loonlanden. België begon massaal in te zetten op het bedenken en creëren van nieuwe producten. Toch volgde het onderwijs niet… Nog in veel scholen wordt er ingezet op skills die onze volwassenen van morgen niet meer nodig hebben. 

Een werkzoekende van nu zal weten dat de meest gevraagde competenties bij een vacature zijn: kunnen samen werken, zelfstandig kunnen werken, creatief kunnen denken … Hoe kunnen onze jongeren dit allemaal kunnen als we hen daar niet in laten groeien? 

Door onze vernieuwde werking zullen kinderen beter voorbereid zijn op deze toekomst. 

Elk kind heeft recht op goed onderwijs!

Wij gaan uit van het basisprincipe dat elk kind recht heeft op goed onderwijs. In een traditionele werking waar de leraar een instructie geeft aan 25 kinderen zijn er altijd kinderen die uit de boot vallen. De instructie is voor sommigen te gemakkelijk, anderen vinden de instructie te moeilijk en sommige kinderen begrijpen onvoldoende onze Nederlandse taal om een instructie überhaupt te kunnen volgen. Daardoor verlies je veel kostbare tijd. In een studiowerking krijgt elk kind instructies en begeleiding op eigen niveau. Zo groeit elke leerling volgens zijn eigen capaciteiten.  

Wat betekent dit nu concreet?

De studiowerking berust op verschillende pijlers:

Instructie: de leraar geeft een directe instructie waarbij de leerlingen bijvoorbeeld plaats nemen op de opklimmende treden van een trap, of tribune.

Concentratie: op kleine plaatsen, PTT’s (Places To Think) kunnen leerlingen geconcentreerd werken. Soms met zicht op anderen, soms ook niet. Het is een plaats waar kinderen kunnen liggen, zitten, staan… met een werkboek of laptop op de schoot.

In groep/inde kring: de leerlingen overleggen, brainstormen, discussiëren en brengen verslag uit aan elkaar en de leerkracht(en).

Ontmoeting: dit is een open ruimte waar er spontane ontmoetingen plaats vinden tussen leerlingen en leerkrachten. Hier kunnen ze flexibel van het ene groepje naar het andere bewegen en ontdekken wat anderen aan het leren zijn.

Beweging: in deze ruimte kunnen leerlingen bewegen en al sportend en spelend tot leren komen.

De combinatie van deze verschillende pijlers maakt dat we kunnen inzetten op een sterke differentiatie voor elk kind, met genoeg ondersteuning voor de leerkrachten. 

Extra handen en ogen in één en dezelfde ruimte

Het is dus niet de bedoeling dat de leerlingen zomaar wat rondhangen. Nee! Ze worden aan het werken en denken gezet met uitdagende, boeiende en betekenisvolle opdrachten. 

Met duidelijke afspraken waarbij in de bewegingsruimte bijvoorbeeld lawaai mag gemaakt worden en in de kleine concentratieplaats de stilte bewaard moet blijven. 

Wat zijn de voordelen van de studiowerking?

De open ruimtes bevorderen zeer sterk het samenwerken en het creatief denken

De geesten van de kinderen zijn vrijer doordat ze vrijer kunnen bewegen doorheen de ruimtes.

Er is ruimte voor een flexibele verdeling van leerlingen waarbij ieder kind naar zijn eigen ondersteuningsbehoeften geholpen wordt

Instructie, individueel werk en groepswerk wisselen elkaar af

Kinderen leren omgaan met kinderen van verschillende leeftijden

Zelfstandigheid en zelfsturend leren: elk kind neemt zijn eigen leren in handen. Het is verantwoordelijk voor zijn eigen leerproces met de leerkracht als coach. 

Muzische werking

Kunst Doet Ontdekken. Die zin is niet lukraak gekozen. Het is onze dagelijkse missie om kinderen door kunst te doen ontdekken hoe ze kunnen denken, hoe ze probleemoplossend kunnen handelen en meer. Onze school ademt kunst in en uit. Hoe dat in de praktijk in z’n werk gaat, kom je te weten in dit filmpje.

We willen de kunsten niet op een voetstuk zetten, maar laten je zien hoe die ingeburgerd zitten in onze dagelijkse werking. We geloven dat we van onze kinderen complete mensen kunnen maken, door vanuit de kunsten te onderwijzen. We moeten eerlijk zijn, dit filmpje zit propvol. Vol met bijna alle initiatieven die wij nemen om een muzische stempel te drukken op het onderwijs. Enkele daarvan zijn:

–       de dag muzisch starten in de ochtendkring

–       k’do show

–       toonmomenten

–       samenwerking met DKO

–       …

Team aan het woord

 

K’do is meer dan haar directie alleen. Daarom zie je in dit filmpje hoe de rest van het team kijkt naar het verhuizen. Zo’n verhuis brengt altijd aandachtspunten aan het licht. Onze collega’s benoemen de kwaliteiten, opportuniteiten, bezorgdheden en kansen. En die zijn vanzelfsprekend voor iedereen anders. We geloven dat een team naar elkaar moet luisteren.

#kdoverhuist #fieroponsgo #kdoteam #eerlijk #onderwijs #samen #samenwerken #ikbenblijdatgijinmijnteamzit

Praktisch

Moet je zelf vroeg werken en maak je dan graag gebruik van de vooropvang? Dan is filmpje 1 iets voor jou!

 

Wil je meer te weten komen over de schooluren? Klik dan op filmpje 2.

 

Wil je kind deelnemen aan een naschoolse activiteit? Kijk dan filmpje 3.

Bereikbaarheid

K’DO NIEUW ZUID (vanaf 1 september 2021)

Jos Smolderenstraat 45

2000 Antwerpen

PARKEREN

Het Nieuw Zuid is een autoluwe wijk. Veel parkeermogelijkheid is er niet.

Er is wel een ondergrondse parking vlakbij de school in de Michiel de Braeystraat. 

FIETS

Op het schooldomein is er een ruime fietsparking waar fietsen veilig kunnen geplaatst worden. Toch is het noodzakelijk dat fietsen met een degelijk fietsslot vastgemaakt worden. 

OPENBAAR VERVOER

Bus 13 Opera- Hoboken- Polderstrad

Bus 14 Opera- Hoboken- Hemiksem

Bus 30 Sint-Jansplein- Berchem Station- Waterpoort

Tram 1 Luchtbal- Zuid

Tram 4 Silsburg- Groenplaats- Hoboken

Corrie Hartong
Kalender
Praktisch
Inschrijvingen

Voor schooljaar 2020-2021

Er zijn nog hier en daar vrije plaatsen ter beschikking. Gelieve ons hierover te contacteren via 03/290.68.08

 

Voor schooljaar 2021–2022: OPGELET WIJ VERHUIZEN NAAR DE WIJK NIEUW-ZUID

Informatie over onze school kan je vinden op deze website bij downloads –> Info school

Eerst aanmelden, dan inschrijven

Om wachtrijen aan de schoolpoorten te vermijden, werken de Antwerpse kleuter- en lagere scholen met een centraal aanmeldingsregister.

Om uw kind in te schrijven voor schooljaar 2021-2022 kunt u uw kind best aanmelden op de website:  http://meldjeaan.antwerpen.be Daarna ontvangt u een brief en/of e-mail waarin staat in welke school u uw kind kunt inschrijven. De inschrijving is pas definitief als u effectief gaat inschrijven in de school.

Maak een afspraak voor de definitieve inschrijving. Zo kunnen wij daar rustig tijd voor maken!

 

Wanneer aanmelden?

Vanaf maandag 25 februari 2021  om 9.30u t.e.m.  dinsdag 23 maart 2021 tot 17.00u.
U ontvangt ten laatste 29 april een brief en/of e-mail van toewijzing.
Inschrijven in de school vanaf 30 april tot en met 26 mei (uitgezonderd de paasvakantie en op afspraak)

 

Voorrangsregeling?

Heeft uw kind al een broer of zus op school? Werkt een van de ouders voor de school?

Dan krijgt uw kind voorrang!
Meld uw kind aan tussen 14 januari 2021 om 9.30 uur en 29 januari 2021 om 17.00 uur.
Ten laatste 10 februari ontvangt u een brief en/of e-mail.
Inschrijven in de school vanaf 26 februari tot en met 25 maart. (uitgezonderd de schoolvakanties)

 

Meer informatie?

Alle Antwerpse kinderen geboren in 2019 en 2015 krijgen in december een informatiepakket thuis gestuurd. Daarin zit een brochure met informatie over de aanmeldingsprocedure, en een lijst met alle kleuterscholen en lagere scholen in Antwerpen.

 

Heeft u nog een vraag?

De medewerkers van de helpdesk aanmelden helpen u graag verder van maandag tot vrijdag van 9 tot 17 uur.
Telefoon: 0800 62 185 (gratis nummer)
e-mail: helpdesk.aanmelden@stad.antwerpen.be

 

Wat brengt u mee?

Een officieel document van uw kind (sis-kaart, geboortecertificaat, identiteitskaart, paspoort …)

De aanmeldingsbrief

Het laatste schoolrapport van uw kind (lagere school)

 

Maximumcapaciteit

Om de veiligheid van de leerlingen te verzekeren en onze kinderen optimaal te laten genieten van de infrastructuur, zien we ons genoodzaakt de maximumcapaciteit van de klassen vast te leggen. De leerlingen moeten voldoende ‘fysische en psychische ruimte’ hebben in de klaslokalen en in het schoolgebouw. Wij hanteren hiervoor maxima voor de hele school en per leerjaar, waarbij rekening wordt gehouden met de materiële capaciteit van de lokalen en de speelplaats.

De maximumcapaciteit voor onze school is vastgelegd op 24 lln.

K0: 24                                    L1: 1                                         L5: 1

K1: 1                                       L2: 6                                        L6: 6

K2: 1                                       L3: 1

K3: 1                                       L4: 4

 

Instapregeling tweeënhalf-jarige kleuters

 

Kleuters mogen ingeschreven worden vanaf de datum waarop ze de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden bereiken.

Instapdata:

 • de eerste schooldag na de zomervakantie;
 • de eerste schooldag na de herfstvakantie;
 • de eerste schooldag na de kerstvakantie;
 • de eerste schooldag van februari;
 • de eerste schooldag na de krokusvakantie;
 • de eerste schooldag na de paasvakantie;
 • de eerste schooldag na het weekend van Hemelvaart.
Schooluren

K’do 

maandag van 8.45 tot 12.30 uur en van 13.50 tot 15.30 uur
dinsdag van 8.45 tot 12.30 uur en van 13.50 tot 15.30 uur
woensdag van 8.45 tot 12.30 uur
donderdag van 8.45 tot 12.30 uur en van 13.50 tot 15.30 uur
vrijdag van 8.45 tot 12.30 uur en van 13.50 tot 15.30 uur

Voor- en naschoolse opvang

K’do 

 • Voorschoolse opvang: van 7.30 tot 08.30
 • Naschoolse opvang: van 15.45 tot 18.00
 • Op woensdagnamiddag eindigen de lessen om 12.30u. Er is opvang voorzien tot 18.00.
 • Deze opvang dient zoveel mogelijk op voorhand te worden aangevraagd om praktische en veiligheidsredenen. Wie gebruik maakt van voorschoolse en/of naschoolse opvang in de school zelf, betaalt daarvoor 0,95 eurocent per begonnen half uur.
Dagelijkse werking

Alle informatie over de dagdagelijkse werking kan je terugvinden in het pdf bestand dat je hier kan downloaden.

Uiteraard staan we ook open voor alle vragen en suggesties die je nog bezighouden.

Contact
K’do

Schildersstraat 41
2000 Antwerpen

Secretariaat

03/290.68.08

secretariaat@kdo-go.be
info@kdo-go.be

Directie

Tine Embrechts

0473/789.380
directie@kdo-go.be

De snelste weg

naar K’do!

GO! Antwerpen

Thonetlaan 106A
2000 Antwerpen
03 360 82 90
secretariaat@GO-antwerpen.be
http://www.GO-antwerpen.be/

GO!_VLA_Logo_3regels_transparant
Logo GO! Antwerpen 2016-01 (1)