01.

Wat is K’do?

Scholengroep GO! Antwerpen startte vanaf 1 september 2011 met een nieuwe basisschool waar muzische vorming voorop staat. Er is een sterke kruisbestuiving tussen de academie voor deeltijds kunstonderwijs en de nieuwe basisschool. Tijdens de schooluren ontdekken de kinderen verschillende kunstzinnige talen zoals muziek, woord en dans.

02.

Voor wie?

Dit is een school voor iedereen. Muzische vorming en kunsteducatie geven alle kinderen de mogelijkheid om zichzelf uit te drukken. Op school gaan we speels om met audiovisuele taal, beeldtaal, klanktaal, lichaamstaal en woordtaal.

Onze basisschool bestaat uit het kleuter- en lager onderwijs.

03.

Inspirerende omgeving.

Onze school is gevestigd in het oude universiteitsgebouw in de Schildersstraat op het kunstzinnige Zuid. Het gebouw is een geklasseerd monument. Bovendien spelen onze kinderen in de museumtuin van het KMSKA (Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen). Onze school ligt op wandelafstand van verschillende musea, theaters en concertgebouwen.

04.

Kunst doet ontdekken.

In onze school staat het muzische leren en de muzische vorming voorop. Muzische vorming verwijst naar de oude Grieken waar Apollo, de god van de Rede, werd bijgestaan door de Muzen, de godinnen van kunsten en wetenschap. Muze en rede samen hielpen de mens tot een harmonische ontwikkeling van verstand en gevoel.

05.

Ervaringsgericht.

Het is niet de bedoeling om van K’do een methodeschool of erkend ervaringsgericht onderwijs te maken, maar wel om een brug te slaan tussen het klassieke onderwijs langs de ene kant en het methodeonderwijs aan de andere kant. Zo kunnen we ‘the best of both worlds’ samen brengen. Kinderen leren door te doen, te ervaren, te observeren, …

06.

Eindtermen.

Het departement onderwijs geeft aan dat kleuters en leerlingen bij hun overgang naar de lagere school of naar het secundair onderwijs de ontwikkelingsdoelen en eindtermen moeten behalen. Dit zijn vooraf bepaalde doelstellingen van de vaardigheden, kennis en attitudes die de leerlingen moeten verwerven en beheersen.

07.

Na de lessen.

Door de samenwerking met de Ma’go kunnen wij onze leerlingen van de lagere school extra muzische lessen aanbieden aansluitend aan de schooltijd. Voor de kinderen van de eerste graad is er één uurtje muziek en één uurtje dans per week, vanaf de tweede graad kunnen de kinderen ook voor woordlessen kiezen.
Deze lessen vallen buiten de gewone schooltijd, zijn niet verplicht en gaan door in de gebouwen van de lagere school.

ONZE KLASSEN

Kleuterschool

K0 – Instapklasje

Kunstige kikkers

In ons klasje leren we door te doen: experimenteren, exploreren, ondernemen, … en dit op een muzisch creatieve manier. We proberen de talenten van elk kind te ontwikkelen. Ons uitgangspunt: de interesses en de belevingen van de kinderen en dit in een sfeer waar iedereen zich goed voelt.

K1 – Eerste kleuterklas

Zwierende Zebra's

Het welbevinden en de betrokkenheid van de kinderen en de juf is heel belangrijk in ons klasje ! We zoeken, zijn vindingrijk, proberen, evalueren, proberen iets anders, …. Dit doen we zoveel mogelijk op een muzische en creatieve manier te bereiken.

K2 – Tweede kleuterklas

Bebop Bijtjes

Waarom Bebop Bijtjes? In bebopjazz wordt een thema gespeeld, waarna alle muzikanten individueel met het thematisch materiaal ‘aan de slag te gaan’, iets dat alleen tot leven komt bij een dynamische samenwerking met de andere muzikanten. “Bebop” beschrijft het exploreren en “bijtje” staat symbool voor sociale vaardigheden. Met deze twee pijlers als basis bouwen we het hele jaar aan de kennis en de kijk op de wereld van de kinderen. De onderwerpen waar ze over willen leren worden in overleg gekozen, met een democratische stemming als spannend hoogtepunt. (En Bebop Bijtjes is gewoon een leuke alliteratie, toch?)

K3 – Derde kleuterklas

Drama draken

Met een koffer vol plezier gaan we samen op reis: we stappen door onzichtbare deuren, laten een handpop tot leven komen of we veranderen in een heks of een piraat. Papaatje piraatje, onze klaspop, leidt alles in goede banen. Hij houdt enorm van letters. Wist je dat je met letters kan toveren? Je kan er zelfs gedichten mee maken, zoals aan onze versjesmuur. We spelen, lachen en huilen met een versje en nemen het zo voor altijd met ons mee. Ons kindje van de dag doet die dag niet alleen alle taakjes, hij of zij mag ook het versjesvestje aandoen. Een leuk vestje waar je het zelfgekozen versje in rond kan dragen. Zo gaat poëzie verder dan enkel binnen de muren van de klas. Wordt jij vandaag het kindje van de dag?

Lagere school

15978104_1325533830846705_8486579445782973253_n

L1 – Eerste leerjaar

Gierende gitaren

Als kind kan iedereen zingen, tekenen, dansen, acteren enz …
Spijtig genoeg leren we dit af en proberen we op latere leeftijd sommige dingen terug te leren die we als kind vanzelfsprekend vonden. In het eerste leerjaar proberen we de kinderen te inspireren en te stimuleren om te experimenteren.

L2 – Tweede leerjaar

Pientere piano's

Het tweede leerjaar, wat vinden we daar? Een tafel, een som, een bank… en klaar? Nee hoor, je moet eens kijken en goed luisteren, naar de muzieknoten die fluisteren. We experimenteren en bestuderen alles op het ritme van de melodie, want zo leren we het op 1-2-3.

L3 – Derde leerjaar

Meesterlijke Muziekdozen
We doen, we onderzoeken en werken met plezier in onze boeken.
Bij de meesterlijke muziekdozen ontdekken we elke dag onszelf en elkaar.

L4 – Vierde leerjaar

Dansende djembes

Welkom in het vierde leerjaar! Samen de wereld verder ontdekken is bij ons een dagelijkse bezigheid. Kom je mee verwonderen tijdens één van onze leuke kringmomenten. Werk volgens je eigen planning tijdens onze doe-tijd, of laat je volledig gaan bij het projectwerk. Heb je een talent? Wij maken écht tijd zodat jij ons ermee kan overdonderen.

L5 – Vijfde leerjaar

Dolle draailieren

Bienvenue dans la cinquième classe! Versta je dit nog niet – en neen, Google Translate telt niet mee 😉 – geen paniek, samen leren we het wel! Welke verborgen talenten heb jij? Samen vormen we een superklas waar jij en ik onze creatieve eieren kwijt kunnen. Wie weet ontdekken we wel eens een gouden ei…?!

L6 – Zesde leerjaar

Zinderende zangers

In het zesde leerjaar, leren we zelfstandige werken en plannen! Uiteraard blijven we creatief dingen ontdekken want op het einde van het jaar, zullen we onze eerst echt examenperiode meemaken. Spannend!

Einstein

Het K’do team

Kleuterschool

team image
K0 - Instapklas
mireille.dommisse@kdo-go.be
team image
K0 - Instapklas
els.celis@kdo-go.be
team image
Kinderverzorgster
roxane.kalishoek@kdo-go.be
team image
Muzische begeleider
team image
K1 - Eerste kleuterklas
emma.roelandt@kdo-go.be
team image
K2 - Tweede kleuterklas
dominique.vilain@kdo-go.be
team image
K3 - Derde kleuterklas
floortje.debacker@kdo-go.be
team image
Turnleerkracht kleuters
jesse.corthout@kdo-go.be

Lagere school

team image
L1 - Eerste leerjaar
bas.fischer@kdo-go.be
team image
L2 - Tweede leerjaar
goedele.meeus@kdo-go.be
team image
L3 - Derde leerjaar
katrijn.gillis@kdo-go.be
team image
L4 - Vierde leerjaar
amber.staal@kdo-go.be
team image
L5 - Vijfde leerjaar
rea.derybel@kdo-go.be
team image
Jiri Renders
Turnleerkracht lagere school
jiri.renders@kdo-go.be
team image
L6 - Zesde leerjaar
steven.hendrickx@kdo-go.be
team image
L1 - Eerste leerjaar en L6 - Zesde leerjaar
olivier.dejonghe@kdo-go.be
team image
Muzische begeleider

Zorg & CLB

team image
Els Celis
Zorgcoördinator kleuterschool
els.celis@kdo-go.be
team image
Zorgleerkracht
kiki.dewil@kdo-go.be
team image
Zorgcoördinator lager onderwijs
zorg@kdo-go.be
team image
Lynn Maerten
CLB
lynnmaerten@clb-antwerpen.be
team image
Zorgleerkracht - AN-leerkracht
kristin.vanderweken@kdo-go.be
team image
Zorgleerkracht
sofie.dejongh@kdo-go.be

Directie en administratief medewerker

directie@kdo-go.be
team image
Administratief medewerker
secretariaat@kdo-go.be
team image
Administratief medewerker
secretariaat@kdo-go.be

Voor- en nabewaking

team image
Voor- en naschoolse opvang
team image
Voor- en naschoolse opvang
team image
Naschoolse opvang
team image
Annick De Gres
Voor- en naschoolse opvang
team image
Voor- en naschoolse opvang

Levensbeschouwelijke vakken

team image
Zedenleer
team image
Ruth Jochems
Rooms-katholieke godsdienst
team image
Protestantse godsdienst
team image
Rooms-katholieke godsdienst
team image
Blerina Driesen
Protestantse godsdienst
team image
Panaete Dana-Catalina
Orthodoxe godsdienst
team image
Samira El Quarroumi
Islam
team image
Myriam Riegelhaupt
Israëlitische godsdienst

Onderhoudspersoneel & gebouwbeheerders

team image
Tamara Sahili
Poetsvrouw
team image
Saïda El Azzati
Poetsvrouw
team image
Jan Van Geel
Gebouwbeheerder
team image
Gebouwbeheerder

Schoolraad

De schoolraad is een adviesorgaan voor de school en bestaat uit ouders, personeelsleden en mensen uit het sociaal, economische en culturele milieu. De inzet en inbreng van deze mensen is zeer groot. Zij zorgen mee voor het goed draaien van de school als organisatie. Om de vier jaar wordt er een schoolraad verkozen in elke school. Ook wij hebben vanaf april 2013 een schoolraad. Samen trachten ze zaken te bespreken die ervoor zorgen dat onze school zoveel mogelijk kan groeien. De directie zetelt niet in de schoolraad maar wordt wel uitgenodigd op de vergaderingen.

Advies aan de directeur inzake:

 • de algemene organisatie van de school
 • de werving van leerlingen
 • de organisatie van extramuros activiteiten
 • het schoolbudget
 • het schoolwerkplan

Advies aan de raad van bestuur en de algemeen directeur inzake:

 • de toewijzing van het mandaat van de directeur
 • de programmatie van het studieaanbod
 • de schoolinfrastructuur
 • de organisatie van het leerlingenvervoer

Overleg met de directeur inzake:

 • het vastleggen van de criteria voor de aanwending van het lestijdenpakket
 • de organisatie van de nietlesgebonden opdrachten
 • welzijn en veiligheid op school
 • het schoolreglement

Oudervereniging K’ompanie

Onze school heeft een oudervereniging: K’ompanie! Waarom? Omdat we het beste willen voor onze kinderen. Omdat we K’do willen helpen om optimaal te groeien. En omdat we de pedagogische activiteiten en ideeën van de school willen ondersteunen. Op 21 maart 2013 werd K’ompanie v.z.w. boven de doopvont gehouden. K’ompanie is een gezellige bende ouders die zich graag inzetten om het schoolteam bij te staan op een organisatorische en financiële manier. De oudervereniging wil activiteiten organiseren om het contact
tussen de ouders te verbeteren. Schoolse evenementen worden door K’ompanie gepimpt tot happenings die je niet wilt missen. De oudervereniging is ook een extra communicatiekanaal van de ouders naar de directie van K’do toe. Ze kan problemen, bezorgdheden en vragen van ouders aankaarten en op deze manier bijdragen tot het welzijn van onze kinderen.

Wil je meehelpen? Wij zoeken nog helpende handen. Stuur ons dan een mailtje!

Corrie Hartong
Kalender
Praktisch
Inschrijvingen

Vrije inschrijvingen

29 mei om 9u: procedure in Coronatijd

Onze school volgt de richtlijnen van de overheid in het kader van de corona-crisis op.

Vrije inschrijvingen op 29 mei vanaf 9u kunnen daardoor niet op school gebeuren.


Wat moet je doen?

Registreer je kind voor onze school op vrijdag 29 mei om 9:00u via https://meldjeaan.antwerpen.be

De vrije plaatsen worden toegewezen volgens het tijdstip van de registratie: wie eerst is, krijgt de plaats.

Wacht dus niet te lang!

Hoe kan je je voorbereiden?

Vanaf 27 mei vind je op https://meldjeaan.antwerpen.be:

 • Een overzicht van de beschikbare vrije plaatsen in elke school.
 • Een stappenplan: hoe een kind registreren in de vrije periode via Meld je aan?

 Hulp nodig?

 • Bij het zoeken naar een school met plaatsen in de buurt op 27 of 28 mei?
 • Bij het registreren van je kind op 29 mei vanaf 9u?

Bel gratis de Helpdesk Meld je aan op 0800 62 185.

Voor telefonische ondersteuning bij de registratie kan je de school ook contacteren op het nummer: 03/29068.08

 

Inschrijven in onze school voor het schooljaar 2020-2021

Vanaf 29 mei 2020 zijn er vrije inschrijvingen voor kinderen die nog geen plaats hebben gekregen in een school.
Vanaf 25 mei 2020 zullen we de vrije plaatsen publiceren op de website.

Meer informatie?

Meer info kan je vinden op meldjeaan. 

Heeft u nog een vraag?

De medewerkers van de helpdesk aanmelden helpen u graag verder van maandag tot vrijdag van 9 tot 17 uur.
Telefoon: 0800 62 185 (gratis nummer)
e-mail: helpdesk.aanmelden@stad.antwerpen.be

Verwachte vrije plaatsen? (na voorrangsronde)

K0: 15 vrije plaatsen                L2: 3 vrije plaatsen

K1: 0 vrije plaatsen                   L3: 5 vrije plaatsen

K2: 2 vrije plaatsen                   L4: 1 vrije plaats

K3: 0 vrije plaatsen                   L5: 4 vrije plaatsen

L1: 5 vrije plaatsen                   L6: 5 vrije plaatsen

Wat brengt u mee tijdens de inschrijving?

 • Een officieel document van uw kind (SIS-kaart, geboortecertificaat, identiteitskaart, paspoort …)
 • De aanmeldingsbrief
 • Het laatste schoolrapport van uw kind (lagere school)

Maximumcapaciteit

Om de veiligheid van de leerlingen te verzekeren en onze kinderen optimaal te laten genieten van de infrastructuur, zien we ons genoodzaakt de maximumcapaciteit van de klassen vast te leggen. De leerlingen moeten voldoende ‘fysische en psychische ruimte’ hebben in de klaslokalen en in het schoolgebouw. Wij hanteren hiervoor maxima voor de hele school en per leerjaar, waarbij rekening wordt gehouden met de materiële capaciteit van de lokalen en de speelplaats.

De maximumcapaciteit voor onze school is vastgelegd op 24 leerlingen.

Instapregeling tweeënhalf jarige kleuters

Kleuters mogen ingeschreven worden vanaf de datum waarop ze de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden bereiken.

Instapdata:

 • de eerste schooldag na de zomervakantie
 • de eerste schooldag na de herfstvakantie
 • de eerste schooldag na de kerstvakantie
 • de eerste schooldag van februari
 • de eerste schooldag na de krokusvakantie
 • de eerste schooldag na de paasvakantie
 • de eerste schooldag na het weekend van Hemelvaart
Schooluren

K’do 

maandag van 8.45 tot 12.30 uur en van 13.50 tot 15.30 uur
dinsdag van 8.45 tot 12.30 uur en van 13.50 tot 15.30 uur
woensdag van 8.45 tot 12.30 uur
donderdag van 8.45 tot 12.30 uur en van 13.50 tot 15.30 uur
vrijdag van 8.45 tot 12.30 uur en van 13.50 tot 15.30 uur

Voor- en naschoolse opvang

K’do 

 • Voorschoolse opvang: van 7.30 tot 08.30
 • Naschoolse opvang: van 15.45 tot 18.00
 • Op woensdagnamiddag eindigen de lessen om 12.30u. Er is opvang voorzien tot 18.00.
 • Deze opvang dient zoveel mogelijk op voorhand te worden aangevraagd om praktische en veiligheidsredenen. Wie gebruik maakt van voorschoolse en/of naschoolse opvang in de school zelf, betaalt daarvoor 0,95 eurocent per begonnen half uur.
Dagelijkse werking

Alle informatie over de dagdagelijkse werking kan je terugvinden in het pdf bestand dat je hier kan downloaden.

Uiteraard staan we ook open voor alle vragen en suggesties die je nog bezighouden.

Contact
K’DO

Schildersstraat 41
2000 Antwerpen

Secretariaat

03/290.68.08

secretariaat@kdo-go.be
info@kdo-go.be

Directie

Tine Embrechts

0473/789.380
directie@kdo-go.be

De snelste weg

naar K’do!

GO! Antwerpen

Thonetlaan 106A
2000 Antwerpen
03 360 82 90
secretariaat@GO-antwerpen.be
http://www.GO-antwerpen.be/

GO!_VLA_Logo_3regels_transparant
Logo GO! Antwerpen 2016-01 (1)