01.

Wat is K’do?

Scholengroep GO! Antwerpen startte vanaf 1 september 2011 met een nieuwe basisschool waar muzische vorming voorop staat. Er is een sterke kruisbestuiving tussen de academie voor deeltijds kunstonderwijs en de nieuwe basisschool. Tijdens de schooluren ontdekken de kinderen verschillende kunstzinnige talen zoals muziek, woord en dans.

02.

Voor wie?

Dit is een school voor iedereen. Muzische vorming en kunsteducatie geven alle kinderen de mogelijkheid om zichzelf uit te drukken. Op school gaan we speels om met audiovisuele taal, beeldtaal, klanktaal, lichaamstaal en woordtaal.

Onze basisschool bestaat uit het kleuter- en lager onderwijs.

03.

Inspirerende omgeving.

Onze school is momenteel gevestigd in het oude universiteitsgebouw in de Schildersstraat op het kunstzinnige Zuid. Onze school ligt op wandelafstand van verschillende musea, theaters en concertgebouwen.

04.

Kunst doet ontdekken.

In onze school staat het muzische leren en de muzische vorming voorop. Muzische vorming verwijst naar de oude Grieken waar Apollo, de god van de Rede, werd bijgestaan door de Muzen, de godinnen van kunsten en wetenschap. Muze en rede samen hielpen de mens tot een harmonische ontwikkeling van verstand en gevoel.

05.

Ervaringsgericht.

Het is niet de bedoeling om van K’do een methodeschool of erkend ervaringsgericht onderwijs te maken, maar wel om een brug te slaan tussen het klassieke onderwijs langs de ene kant en het methodeonderwijs aan de andere kant. Zo kunnen we ‘the best of both worlds’ samen brengen. Kinderen leren door te doen, te ervaren, te observeren, …

06.

Eindtermen.

Het departement onderwijs geeft aan dat kleuters en leerlingen bij hun overgang naar de lagere school of naar het secundair onderwijs de ontwikkelingsdoelen en eindtermen moeten behalen. Dit zijn vooraf bepaalde doelstellingen van de vaardigheden, kennis en attitudes die de leerlingen moeten verwerven en beheersen.

07.

Na de lessen.

Door de samenwerking met de Ma’go kunnen wij onze leerlingen van de lagere school extra muzische lessen aanbieden aansluitend aan de schooltijd. Voor de kinderen van de eerste graad is er één uurtje muziek en één uurtje dans per week, vanaf de tweede graad kunnen de kinderen ook voor woordlessen kiezen.
Deze lessen vallen buiten de gewone schooltijd, zijn niet verplicht en gaan door in de gebouwen van de lagere school.

08.

Diversiteit/genderneutraliteit.

Stereotypen over jongens en meisjes bepalen veel: van de hoek waarin kinderen spelen in de kleuterklas, tot hun studiekeuze in het secundair. Vanaf 3 jaar weten kinderen al welk gedrag van hen wordt verwacht. En of ze nu conformeren of rebelleren, ze hebben allemaal baat bij genderbewust onderwijs. In onze school maken we komaf met stereotypen en houden we rekening met álle vormen van diversiteit.

ONZE KLASSEN

Kleuterschool

K0 – Instapklasje

Melodische muisjes

In ons klasje leren we door te doen: experimenteren, exploreren, ondernemen, … en dit op een muzisch creatieve manier. We proberen de talenten van elk kind te ontwikkelen. Ons uitgangspunt: de interesses en de belevingen van de kinderen en dit in een sfeer waar iedereen zich goed voelt.

K1 – Eerste kleuterklas

Zwierende Zebra's

Het welbevinden en de betrokkenheid van de kinderen en de juf is heel belangrijk in ons klasje ! We zoeken, zijn vindingrijk, proberen, evalueren, proberen iets anders, …. Dit doen we zoveel mogelijk op een muzische en creatieve manier te bereiken.

K2 – Tweede kleuterklas

Bebop Bijtjes

Waarom Bebop Bijtjes? In bebopjazz wordt een thema gespeeld, waarna alle muzikanten individueel met het thematisch materiaal ‘aan de slag te gaan’, iets dat alleen tot leven komt bij een dynamische samenwerking met de andere muzikanten. “Bebop” beschrijft het exploreren en “bijtje” staat symbool voor sociale vaardigheden. Met deze twee pijlers als basis bouwen we het hele jaar aan de kennis en de kijk op de wereld van de kinderen. De onderwerpen waar ze over willen leren worden in overleg gekozen, met een democratische stemming als spannend hoogtepunt. (En Bebop Bijtjes is gewoon een leuke alliteratie, toch?)

K3 – Derde kleuterklas

Drama draken

Met een koffer vol plezier gaan we samen op reis: we stappen door onzichtbare deuren, laten een handpop tot leven komen of we veranderen in een heks of een piraat. Papaatje piraatje, onze klaspop, leidt alles in goede banen. Hij houdt enorm van letters. Wist je dat je met letters kan toveren? Je kan er zelfs gedichten mee maken, zoals aan onze versjesmuur. We spelen, lachen en huilen met een versje en nemen het zo voor altijd met ons mee. Ons kindje van de dag doet die dag niet alleen alle taakjes, hij of zij mag ook het versjesvestje aandoen. Een leuk vestje waar je het zelfgekozen versje in rond kan dragen. Zo gaat poëzie verder dan enkel binnen de muren van de klas. Word jij vandaag het kindje van de dag?

Lagere school

15978104_1325533830846705_8486579445782973253_n

L1 – Eerste leerjaar

Magische moonwalkers

Als kind kan iedereen zingen, tekenen, dansen, acteren enz …
Spijtig genoeg leren we dit af en proberen we op latere leeftijd sommige dingen terug te leren die we als kind vanzelfsprekend vonden. In het eerste leerjaar proberen we de kinderen te inspireren en te stimuleren om te experimenteren.

L2 – Tweede leerjaar

Vliegende vertellers

Het tweede leerjaar, wat vinden we daar? Een tafel, een som, een bank… en klaar? Nee hoor, je moet eens kijken en goed luisteren, naar de muzieknoten die fluisteren. We experimenteren en bestuderen alles op het ritme van de melodie, want zo leren we het op 1-2-3.

L3 – Derde leerjaar

Trotse tekenaars
We doen, we onderzoeken en werken met plezier in onze boeken.
Bij de meesterlijke muziekdozen ontdekken we elke dag onszelf en elkaar.

L4 – Vierde leerjaar

Slapstick snaren

Welkom in het vierde leerjaar! Samen de wereld verder ontdekken is bij ons een dagelijkse bezigheid. Kom je mee verwonderen tijdens één van onze leuke kringmomenten. Werk volgens je eigen planning tijdens onze doe-tijd, of laat je volledig gaan bij het projectwerk. Heb je een talent? Wij maken écht tijd zodat jij ons ermee kan overdonderen.

L5 – Vijfde leerjaar

Flitsende fluiters

Bienvenue dans la cinquième classe! Versta je dit nog niet – en neen, Google Translate telt niet mee 😉 – geen paniek, samen leren we het wel! Welke verborgen talenten heb jij? Samen vormen we een superklas waar jij en ik onze creatieve eieren kwijt kunnen. Wie weet ontdekken we wel eens een gouden ei…?!

L6 – Zesde leerjaar

Pittige pop-arts

In het zesde leerjaar, leren we zelfstandige werken en plannen! Uiteraard blijven we creatief dingen ontdekken want op het einde van het jaar, zullen we onze eerst echt examenperiode meemaken. Spannend!

Einstein

Het K’do team

Kleuterschool

team image
K0 - Instapklas
jutta.demeyer@kdo-go.be
team image
Kinderverzorging
ibe.gryp@kdo-go.be
team image
K1 - Eerste kleuterklas
marjan.alpaerts@kdo-go.be
team image
K2 - Tweede kleuterklas
liev.ibens@kdo-go.be
team image
K3 - Derde kleuterklas
mireille.dommisse@kdo-go.be
team image
Lichamelijke opvoeding
jiri.renders@kdo-go.be

Lagere school

team image
L1 - Eerste leerjaar
ann.geens@kdo-go.be
team image
L2 - Tweede leerjaar
liesbeth.damen@kdo-go.be
team image
L3 - Derde leerjaar
loes.deckers@kdo-go.be
team image
L4 - Vierde leerjaar 1/2
olivier.dejonghe@kdo-go.be
team image
L4 - Vierde leerjaar 1/2
lise.lodewyckx@kdo-go.be
team image
L5 - Vijfde leerjaar
maaike.pereira@kdo-go.be
team image
L6 - Zesde leerjaar
hannah.dreessen@kdo-go.be
team image
Lichamelijke opvoeding
jiri.renders@kdo-go.be

Zorg

team image
Zorgcoördinator kleuterschool
els.zorg@kdo-go.be
team image
Zorgcoördinator lager onderwijs
charlotte.zorg@kdo-go.be
team image
Zorgleerkracht kleuters
dominique.vilain@kdo-go.be
team image
Niki Verbeeck
CLB - Psycho-pedagogisch consulent
nikiverbeeck@clb-antwerpen.be

Directie en administratief medewerker

directie@kdo-go.be
team image
Administratief medewerker
secretariaat@kdo-go.be
team image
Administratief medewerker

Levensbeschouwelijke vakken

team image
Islamitische godsdienst
team image
Protestantse godsdienst
team image
Rooms-katholieke godsdienst

Onderhoudspersoneel & gebouwbeheerder

team image
Mariama Faty
Poetsvrouw
team image
Tamara Sahili
Poetsvrouw
team image
Karima Radi
Poetsvrouw
team image
Fatima Radi
Poetsvrouw
team image
Jan Van Vossel
Gebouwbeheerder

Schoolraad

De schoolraad is een adviesorgaan voor de school en bestaat uit ouders, personeelsleden en mensen uit het sociaal, economische en culturele milieu. De inzet en inbreng van deze mensen is zeer groot. Zij zorgen mee voor het goed draaien van de school als organisatie. Om de vier jaar wordt er een schoolraad verkozen in elke school. Ook wij hebben vanaf april 2013 een schoolraad. Samen trachten ze zaken te bespreken die ervoor zorgen dat onze school zoveel mogelijk kan groeien. De directie zetelt niet in de schoolraad maar wordt wel uitgenodigd op de vergaderingen.

Advies aan de directeur inzake:

 • de algemene organisatie van de school
 • de werving van leerlingen
 • de organisatie van extra muros activiteiten
 • het schoolbudget
 • het schoolwerkplan

Advies aan de raad van bestuur en de algemeen directeur inzake:

 • de toewijzing van het mandaat van de directeur
 • de programmatie van het studieaanbod
 • de schoolinfrastructuur
 • de organisatie van het leerlingenvervoer

Overleg met de directeur inzake:

 • het vastleggen van de criteria voor de aanwending van het lestijdenpakket
 • de organisatie van de niet lesgebonden opdrachten
 • welzijn en veiligheid op school
 • het schoolreglement

Ideeën, vragen,…

team image
Maya Berg
Ouder van Theo (L2) en Oscar (L4)
Voorzitter schoolraad
team image
Lisa Loeper
Ouder van Clara (K2) en Sofie (K2)
Ondervoorzitter schoolraad
team image
Thomas Devos
Ouder van Felin (K3)
Lid schoolraad
team image
Stefanie Schelkens
Ouder van Odette (K2) en Fons (L1)
Lid schoolraad
team image
Charlotte Bonnaerens
Zorgcoördinator
Lid schoolraad
team image
Olivier De Jonghe
Zorgleerkracht
Lid schoolraad
team image
Dominique Vilain
juf dramadraken
Lid schoolraad
team image
Sharon Kleynnaert
Directeur K'do
Aanwezig op schoolraad

Oudervereniging K’ompanie

Onze school heeft een oudervereniging: K’ompanie! Waarom? Omdat we het beste willen voor onze kinderen. Omdat we K’do willen helpen om optimaal te groeien. En omdat we de pedagogische activiteiten en ideeën van de school willen ondersteunen. Op 21 maart 2013 werd K’ompanie v.z.w. boven de doopvont gehouden. K’ompanie is een gezellige bende ouders die zich graag inzetten om het schoolteam bij te staan op een organisatorische en financiële manier. De oudervereniging wil activiteiten organiseren om het contact
tussen de ouders te verbeteren. Schoolse evenementen worden door K’ompanie gepimpt tot happenings die je niet wilt missen. De oudervereniging is ook een extra communicatiekanaal van de ouders naar de directie van K’do toe. Ze kan problemen, bezorgdheden en vragen van ouders aankaarten en op deze manier bijdragen tot het welzijn van onze kinderen.

Wil je meehelpen? Wij zoeken nog helpende handen. Stuur ons dan een mail kompanie@kdo-go.be 

Onze locatie

Onze school heeft in het verleden reeds op verschillende locaties in Antwerpen school gemaakt. In juni 2021 werd onze nieuwbouw KUUB op het Nieuwe Zuid ontoegankelijk door een instorting waarvoor nog steeds een gerechtelijk onderzoek loopt.

Als K’do blijven we gevestigd in de Schildersstraat tot een verhuis naar onze nieuwe locatie terug in alle veiligheid mogelijk is.

Wij houden iedere K’do sympathisant via deze website op de hoogte.

Waar K’do ook zijn thuis maakt, onze visie en zin blijft even groot!

 

Waar maakt K’do momenteel school?

 

Schildersstraat 41
2000 Antwerpen

 

Wilt u toch reeds een kijkje in de toekomst werpen?

Bekijk dan op volgende link de video tutorials van KUUB.

Corrie Hartong
Kalender
Praktisch
Inschrijvingen

Graag willen wij u allereerst danken voor uw interesse in GO! muzische basisschool K’do.

Om u optimaal te informeren, werken we gedurende de inschrijvingsperiode voor het schooljaar 2024-2025 op onderstaande wijze.

Onze schoolvisie en werking lichten we graag toe tijdens verschillende digitale meets, nadien voorzien we fysieke rondleidingen op school met de zorgcoördinatoren of secretariaatsmedewerker. Zo hopen we een goed evenwicht te bieden tussen toelichting en aanschouwing.

We spreiden deze data over de 2 periodes van aanmelding op de website: https://meldjeaanbasis.antwerpen.be/.

 

Overzicht:

08/02/2024: Digitale meeting over schoolvisie en werking GO! Muzische basisschool K’do:

20/02/2024: Fysieke rondleiding na digitale meeting over schoolvisie en werking:

 • 9.00u-10.00u
 • 14.00u-15.00u

01/03/2024: Digitale meeting over schoolvisie en werking GO! Muzische basisschool K’do:

05/03/2024: Fysieke rondleidingen na digitale meeting over schoolvisie en werking:

 • 11.00u-12.00u
 • 14.00u-15.00u

07/03/2024: Fysieke rondleidingen na digitale meeting over schoolvisie en werking:

 • 11.00u-12.00u
 • 14.00u-15.00u

12/03/2024: Digitale meeting over schoolvisie en werking GO! Muzische basisschool K’do:

14/03/2024: Fysieke rondleidingen na digitale meeting over schoolvisie en werking:

 • 11.00u-12.00u
 • 14.00u-15.00u

18/03/2024: Fysieke rondleidingen na digitale meeting over schoolvisie en werking:

 • 11.00u-12.00u
 • 14.00u-15.00u

 

Aanmeldingen en inschrijvingen gebeuren in de periodes conform de centrale tijdslijn en vastgelegd door het Lokale Overlegplatform (LOP).
Meer info hierover kun je op het secretariaat bekomen of via https://meldjeaan.antwerpen.be.

Zonder tegenbericht stromen onze leerlingen, naargelang hun schoolresultaten, automatisch door naar het volgende schooljaar.

Voor de overgang van kleuter- naar lager onderwijs dient er geen nieuwe inschrijving te gebeuren.

 
Geldigheidsduur van de weigeringslijst  

Voor de instappers – geboortejaar 2021 – wordt de volgorde van de weigeringslijst gerespecteerd tot en met 30 juni van het schooljaar waarop de inschrijving betrekking heeft.   

Voor oudere kinderen wordt deze volgorde gerespecteerd tot en met de vijfde schooldag van oktober van het schooljaar waarop de inschrijving betrekking heeft.  

Concreet voor Meldjeaan2023 (inschrijvingen schooljaar 2023-2024):   

• De lijst met geweigerde leerlingen van mja2023 – geboortejaar 2021 moet worden gevolgd tot 30 juni 2024.  

• De lijsten van de geweigerde leerlingen van mja2023 van geboortejaar 2020 en ouder moeten worden gevolgd tot 6 oktober 2023. Na deze datum is de school niet meer verplicht de volgorde van de geweigerde leerlingen te volgen voor inschrijvingen voor het schooljaar 2023-2024.   

 

Wat na de 5de schooldag van oktober (voor alle groepen behalve instapklas)?  

De school gebruikt de weigeringslijst verder tot de laatste schooldag van december 2023 en respecteert de weigeringslijst in zijn geheel. De school schrijft verder chronologisch in op vrije plaatsen. 

In geboortejaren/leerjaren met vrije plaatsen, zonder weigeringslijst, schrijft de school de eerstvolgende leerling in die zich aanbiedt en aan de inschrijvingsvoorwaarden voldoet.  

 

 

Wat meebrengen bij inschrijving?

Een officieel document van uw kind (sis-kaart, geboortecertificaat, identiteitskaart, paspoort …)

De aanmeldingsbrief (indien aangemeld via https://meldjeaan.antwerpen.be)

Het laatste schoolrapport van uw kind (lagere school)

 

Maximumcapaciteit

Om de veiligheid van de leerlingen te verzekeren en onze kinderen optimaal te laten genieten van de infrastructuur, zien we ons genoodzaakt de maximumcapaciteit van de klassen vast te leggen. De leerlingen moeten voldoende ‘fysische en psychische ruimte’ hebben in de klaslokalen en in het schoolgebouw. Wij hanteren hiervoor maxima voor de hele school en per leerjaar, waarbij rekening wordt gehouden met de materiële capaciteit van de lokalen en de speelplaats.

De maximumcapaciteit voor onze school is vastgelegd op 24 lln.

 

Instapregeling tweeënhalf-jarige kleuters

Kleuters mogen ingeschreven worden vanaf de datum waarop ze de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden bereiken.

Instapdata:

 • de eerste schooldag na de zomervakantie;
 • de eerste schooldag na de herfstvakantie;
 • de eerste schooldag na de kerstvakantie;
 • de eerste schooldag van februari;
 • de eerste schooldag na de krokusvakantie;
 • de eerste schooldag na de paasvakantie;
 • de eerste schooldag na het weekend van Hemelvaart.
Schooluren

De schooluren lopen maandag/dinsdag/donderdag/vrijdag van 8u45 tot 12u30 en van 13u40 tot 15u20.
Op woensdag eindigt de school om 12u30 en hebben de kinderen in de namiddag vrijaf.
De kinderen worden ‘s morgens afgezet aan de schoolpoort, dit tussen 8u30 en 8u45.
Na school worden de kinderen opgehaald tussen 15u20 en 15u35.

Het is fijn als iedereen op tijd komt, zo mist je kind niets van het gebeuren in de klas.

Vanaf 15u35 gaan de kinderen naar de naschoolse opvang.

Voor- en naschoolse opvang

Georganiseerd door de school zelf.

Voorschoolse opvang: van 07u00 tot 08u30 op de speelplaats/turnzaal/aula.

Naschoolse opvang: van 15u35 tot 18u30 op de speelplaats/turnzaal/aula.

Op woensdag is er opvang voorzien tot 18u30.

Dagelijkse werking

Klik op onderstaande klassen om alle schoolinformatie te verkrijgen.

Uiteraard staan we ook open voor alle vragen en suggesties die je nog bezighouden.

K0 – K1K2K3L1L2L3L4L5L6

Contact
 03/290.68.08     

Bestand:Facebook logo (square).png - Wikipedia

Key Icon Vector Art, Icons, and Graphics for Free Download

Cookie Logo Vector Art, Icons, and Graphics for Free Download

Secretariaat

Annick Van Dyck

secretariaat@kdo-go.be

Directie

Sharon Kleynnaert

directie@kdo-go.be

Zorgcoördinatie kleuter

Els Celis

els.zorg@kdo-go.be

Zorgcoördinatie lager

Charlotte Bonnaerens

charlotte.zorg@kdo-go.be

GO!_VLA_Logo_3regels_transparant
Logo GO! Antwerpen 2016-01 (1)